NU HANDELEN OM EEN DUURZAME VERZEKERAAR TE WORDEN

 

In het licht van de COVID-19-pandemie moeten de vervoerders vasthouden aan hun betrokkenheid om een duurzame toekomst op te bouwen. Ze moeten zich omvormen tot duurzame verzekeraars.

De COVID-19 pandemie heeft de verzekeraars voor een enorme uitdaging gesteld. Ze hebben zich moeten haasten om hun klanten te ondersteunen, hun bedrijf te beheren en risico’s op nieuwe manieren in te schatten.

Het is van groot belang dat verzekeraars zich op hun lange-termijndoelstellingen blijven richten. En geen enkel doel is belangrijker dan het bouwen aan een duurzame toekomst. Oproepen aan bedrijven om hun steun voor duurzaamheid te vergroten komen uit alle geledingen van de maatschappij – consumenten, overheden, onderzoekers en milieuagentschappen.

Veel grote verzekeraars zetten zich nu al steeds meer in voor duurzaamheid. Ze erkennen hoe belangrijk het is voor de toekomst van hun bedrijven. Ze begrijpen vooral de implicaties ervan voor het beheer van steeds complexere risico’s en de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsoplossingen.

Alle verzekeringsaanbieders zouden hun inzet voor menselijke, sociale, economische en ecologische duurzaamheid moeten versterken. Ze moeten zich omvormen tot “duurzame verzekeraars”.

Wat is een “duurzame verzekeraar”?

Duurzame verzekeraars stellen duurzaamheid centraal in hun bedrijfsstrategieën. Ze houden rekening met de invloed van hun handelen op het milieu en de lokale gemeenschappen. Ze zijn zich bewust van hun impact op klanten, zakenpartners, aandeelhouders en werknemers. En ze begrijpen dat een bedrijf duurzaamheid nooit mag opofferen in het streven naar exponentiële groei.

Consumenten maken zich steeds meer zorgen over hun toekomst.

Duurzame bedrijfsprincipes worden steeds belangrijker voor alle organisaties. Consumenten, werknemers, investeerders en toezichthouders roepen allemaal om verandering. We hebben bijvoorbeeld vastgesteld dat 62 procent van de consumenten wil dat bedrijven een publiek en gepassioneerd standpunt innemen over sociale, culturele en milieukwesties.

Consumenten maken zich steeds meer zorgen over hun toekomst. Een opzienbarende 73 procent van de mensen denkt dat we nu kwetsbaarder zijn dan vijf jaar geleden. Dat is de conclusie van het AXA Future Risks Report. Een nog groter deel van de risicospecialisten is het daarmee eens.

Vervoerders die duurzame verzekeraars worden, zullen zich aansluiten bij de voorste gelederen van bedrijven die zich inzetten voor een betere wereld. Een betere plek voor al haar inwoners. Bovendien zullen ze waarschijnlijk succesvollere bedrijven worden.

Duurzaamheid is goed voor het bedrijfsleven.

Waarom is een engagement voor duurzaamheid goed voor het bedrijfsleven?

De eisen die aan bedrijven worden gesteld om de bedreigingen voor duurzaamheid aan te pakken, zullen toenemen. Bedrijven die beginnen met het aanpakken van deze zorgen zullen minder hinder ondervinden en meer steun krijgen dan bedrijven die langzaam veranderen. Vroegtijdige verhuizers kunnen ook kansen grijpen die voortkomen uit de toenemende bezorgdheid over duurzaamheid.

Uit ons onderzoek met het Global Compact van de Verenigde Naties is gebleken dat 40 procent van de CEO’s van mening is dat duurzame praktijken hun inkomsten al doen stijgen. En 35 procent zegt dat dergelijke praktijken de kosten verlagen. Deze CEO’s verwachten de komende vijf jaar verdere verbeteringen.

Accenture-sustainability-of-business-waarde
Klik/tik om een grotere afbeelding te bekijken.
Slimme bedrijven gebruiken “groene” energieoplossingen om de kosten te verlagen en de winst te verhogen. Een verschuiving naar publieke cloud-diensten kan bijvoorbeeld het energieverbruik met 65 procent verminderen. Het kan de CO2-uitstoot met bijna 85 procent verminderen. Bovendien genieten beleggers die activa kopen die voldoen aan de normen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG), van een goed rendement. Onderzoeksbureau Morningstar meldt dat de meeste Europese ESG-fondsen de afgelopen 10 jaar beter hebben gepresteerd dan hun traditionele tegenhangers.

Duurzame verzekeraars kunnen risico’s beter beheersen.

Voor vervoerders is er nog een andere dwingende reden om duurzame verzekeraars te worden. Zij kunnen risico’s beter beheersen.

Plotselinge klimaatveranderingen, geopolitieke omwentelingen en demografische verschuivingen vergroten de omvang en de complexiteit van het risicobeheer. Dergelijke risico’s zijn vaak met elkaar verbonden. Verzekeraars die duurzaamheid centraal stellen in hun bedrijfsstrategie kunnen de risicobeoordeling en de prijsstelling verbeteren.

Verzekeraars als AXA, Allianz, Zürich en Generali hebben verschillende initiatieven op het gebied van duurzaamheid genomen. Een van de grote uitdagingen voor vooruitstrevende verzekeraars is de integratie van duurzame praktijken in hun hele organisatie. Verzekeraars die dit goed doen, zullen een voorsprong krijgen op hun concurrenten.

De consument zal de verzekeraars ertoe aanzetten om zich meer in te zetten voor duurzaamheid.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *