GROTE VERZEKERAARS MAKEN GEBRUIK VAN INKOOP VOOR DUURZAAMHEIDSWINST

De herziening van het aankoopbeleid en de aanbestedingsprocedures stelt de vervoerders in staat om hun steun voor ecologische en sociale duurzaamheid snel te versterken.

Verzekeraars mogen verwachten dat hun toezeggingen op het gebied van duurzaamheid tot 2021 steeds meer onder de loep zullen worden genomen. Zij kunnen grote stappen voorwaarts zetten door hun inkoop van goederen en diensten zorgvuldig te beheren, zoals grote vervoerders als Zurich Insurance, Allianz en Swiss Re, die hun inkoopuitgaven gebruiken om de duurzaamheid binnen hun eigen organisatie en bij hun leveranciers te bevorderen.

Het is van vitaal belang dat verzekeraars duurzaamheid omarmen als integraal onderdeel van hun bedrijfsstrategieën om tegemoet te komen aan de vraag naar duurzame oplossingen vanuit alle kanten van de maatschappij, om steeds complexere risico’s te beheersen en om nieuwe bedrijfsoplossingen te ontwikkelen. Ze moeten zichzelf omvormen tot wat ik eerder in deze blogserie omschreef als “duurzame verzekeraars”. Zulke vooruitziende verzekeraars stellen duurzaamheid in het middelpunt van al hun belangrijke beslissingen. Ze houden rekening met de mogelijke impact van hun beslissingen op het milieu en op alle gebieden van de samenleving.

Bedrijfsstrategieën die duurzaamheid met succes omarmen, moeten een breed spectrum van bedrijfsfuncties en -middelen aanspreken. Ik heb al gesproken over het belang van duurzaamheidsecosystemen die verzekeraars kunnen voorzien van een netwerk van partners om hen te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Ik heb ook gesproken over de manier waarop verzekeraars digitale technologieën, met name clouddiensten, kunnen gebruiken om hun draagvlak voor duurzaamheid te vergroten.

Hoe kunnen ze dan ook inkoop als hefboom gebruiken?

Inkoop biedt verzekeraars volop mogelijkheden om hun betrokkenheid bij duurzaamheid snel te vergroten. Door hun inkoopbeleid en -procedures te herzien, kunnen verzekeraars hun duurzaamheidsreferenties snel verbeteren. Ze kunnen bijvoorbeeld dienstverleners selecteren die zich inzetten voor duurzaamheidsinitiatieven, zoals milieuvriendelijke productie, diversiteit van de werkgelegenheid of het creëren van banen in gemeenschappen met een laag inkomen. Energie-inkoop is vooral rijp voor verbeteringen op het gebied van duurzaamheid. Als het verzekeraars de mogelijkheid biedt om groene energie te stimuleren en de vraag naar fossiele brandstoffen te verminderen.

Goed beheerde toeleveringsketens verminderen het risico op reputatieschade.

Verschillende grote verzekeraars in Europa hebben inkoop al aangewezen als een belangrijk kenmerk van hun streven naar verduurzaming. Zurich Insurance, Allianz en Swiss Re, maar ook andere vervoerders zoals Munich Re en AXA hebben hun gedragscodes voor leveranciers afgestemd op de principes van het United Nations Global Compact (UNGC). Deze principes verbieden slavernij en discriminatie en bevorderen de mensenrechten, milieubescherming en duurzaamheid binnen de toeleveringsketens.

Duurzaamheidsgericht ketenbeheer stelt verzekeraars in staat om hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren en stimuleert tegelijkertijd andere bedrijven om mee te gaan. Het kan ook de kosten verlagen, de winstgevendheid verhogen en de aandeelhouderswaarde verhogen. Bovendien kan een verbeterde controle van de toeleveringsketen het risico op reputatieschade die een verzekeraar zou kunnen oplopen als gevolg van het handelen van een van zijn leveranciers, verminderen.

Zurich Insurance, de topverzekeraar in de 2020 Dow Jones Sustainability Index, heeft een wereldwijde visie op duurzame inkoop ontwikkeld om haar betrokkenheid bij duurzaamheid te versterken. De visie, die de UNGC-principes ondersteunt, biedt een kader en een set van waarden om ervoor te zorgen dat duurzaamheid een belangrijke factor is in alle sourcing- en inkoopbeslissingen van het bedrijf. Zij houdt rekening met het sociale, ecologische en ethische gedrag van de leveranciers. Zurich werkt ook samen met zijn leveranciers om sociale en milieu-initiatieven te bevorderen. Zo werkte het samen met Ninety Consulting om een kliniek in Kenia te financieren. Ook heeft zij samen met de Wildhearts Group programma’s gefinancierd die de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aanpakken en sociale mobiliteit bevorderen.

Allianz is bijzonder effectief geweest in het gebruik van zijn inkoopactiviteiten om zijn bijdrage aan duurzaamheid te verbeteren. Eind 2019 had ongeveer 97 procent van de leveranciers, verantwoordelijk voor de gezamenlijke facturering van € 1,8 miljard, zich gemachtigd aan de Allianz-leverancierscode. De code is afgestemd op de normen van de UNGC en de International Labour Organization (ILO). Allianz heeft ook een aantal van zijn bestelsystemen aangepast om prioriteit te geven aan duurzame oplossingen en is bezig met een herziening van het beleid voor het aantal auto’s om het gebruik van fossiele brandstoffen aan banden te leggen.
Swiss Re maakt gebruik van het EcoVadis

 

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *