Duurzame verzekeraars moeten sterke ecosystemen opbouwen

Duurzaamheidsecosystemen stellen verzekeraars in staat een beroep te doen op de middelen en vaardigheden van een netwerk van partners die zich inzetten voor een duurzame toekomst.

Duurzaamheid is een van de grootste uitdagingen waar we in de verzekeringsbranche voor staan. Om deze uitdaging aan te gaan, moeten vervoerders sterke ecosystemen opbouwen.

Veel verzekeraars hebben het belang van digitale ecosystemen ontdekt. Ze helpen digitale bedrijven te groeien door ze te koppelen aan een veelheid van klanten en partners. Het netwerkeffect van digitale ecosystemen kan een exponentiële groei genereren.

Ook duurzaamheidsecosystemen zijn essentieel. Ze zijn van vitaal belang voor het welzijn van bedrijven en de vele verschillende gemeenschappen die ze bedienen. Ze bereiken verder dan de traditionele waardeketens. Ze verbinden bedrijven met klanten, werknemers, aandeelhouders, zakenpartners, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties.

Waarom zijn duurzaamheidsecosystemen essentieel? Ze zijn essentieel omdat ze bedrijven voorzien van een netwerk van partners om hen te helpen zo effectief mogelijk te reageren op de uitdagingen van duurzaamheid. Duurzaamheid is zo’n groot en complex vraagstuk dat geen enkele organisatie op eigen houtje zou moeten proberen te reageren. Partners zijn van vitaal belang. De kern van duurzaamheid is de erkenning dat alle mensen, bedrijven en landen met elkaar verbonden zijn. We leven niet geïsoleerd.

Duurzame verzekeraars hebben duurzaamheid centraal gesteld in hun bedrijfsstrategie. Het geeft richting aan alle belangrijke beslissingen. Communicatie met polishouders, gesprekken met medewerkers, discussies met zakenpartners en het beheer van beleggingsvermogen moeten bijvoorbeeld de betrokkenheid van het bedrijf bij duurzaamheid weerspiegelen.

360-gradenwaarde is de basis van succesvolle duurzaamheidsecosystemen.

In duurzaamheidsecosystemen die zijn opgebouwd rond  het principe van “360-gradenwaarde”, kunnen alle deelnemers waarde winnen. Maar het is belangrijk dat elk van hen ook de waarden van de andere deelnemers aan het ecosysteem hoog houdt. Een dergelijke benadering vereist transparantie en vertrouwen. Het zet gemeenschappelijke waarden hoog op de checklist bij het selecteren van nieuwe partners. Ondersteunen de bedrijven die je wilt werken jouw inzet voor duurzaamheid? Zo niet, dan verzwakken ze jouw duurzaamheids-ecosysteem.

Consumenten, werknemers en toezichthouders zetten bedrijven steeds meer onder druk om te veranderen. Ze willen dat bedrijven meer doen om bedreigingen zoals klimaatverandering, milieuvervuiling en armoede tegen te gaan. Duurzaamheidsecosystemen kunnen dragers helpen om te bepalen hoe ze het best op dergelijke eisen kunnen reageren. Inzichten van klanten, werknemers en bedrijfspartners zijn waarschijnlijk van onschatbare waarde.

Graswortelinitiatieven bloeien vaak op.

Verschillende verzekeraars zijn begonnen met duurzaamheidsstrategieën die  initiatieven omvatten die inspelen op lokale behoeften.

Een liefdadigheidsinstelling, werkt samen met verschillende partners van het duurzaamheids-ecosysteem om plattelandsgemeenschappen te helpen zichzelf te beschermen tegen overstromingen.

Medewerkers over de hele wereld worden aangemoedigd om fondsen te werven en de samenwerking met SOS Kinderdorpen te ondersteunen, die onderwijs en training biedt aan jonge mensen in ontwikkelingslanden.

MetLife  biedt zijn medewerkers met een vergunning betaalde vakantie aan om COVID-19 patiënten in nabijgelegen ziekenhuizen en klinieken te helpen behandelen.
Duurzaamheidsecosystemen zijn cruciaal voor het succes van al deze initiatieven.

MAIF (transporteur) kijkt naar de leden voor de richting van duurzaamheid.

De transporteur MAIF heeft een uitgebreide “top-down” benadering gekozen voor de ontwikkeling van zijn duurzaamheidsecosysteem. De onderlinge verzekeraar heeft zes aspecten van zijn bedrijf geïdentificeerd waar het zijn betrokkenheid bij duurzaamheid kan verbeteren en heeft zijn leden gevraagd om hun belang te rangschikken. De aanpak van MAIF erkent het belang van de leden van het bedrijf. Ook erkent zij dat haar leden het bedrijf nieuwe perspectieven kunnen bieden voor de aanpak van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. De weg die MAIF bewandelt, biedt een nuttig kader voor andere verzekeraars die hun duurzaamheidsecosystemen willen versterken.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *